Inspiratie


Een bloem: uitdrukking van een hoger bewustzijn via stilte en schoonheid …
als voorbeeld voor verbinding met ons eigen diepe wezen en goddelijk bewustzijn.

Een bloem is open en ontvankelijk voor alles om haar heen: natuur, licht, de zonnestralen, de wind enz. Ze oefent tevens een spontane invloed uit op alles om haar heen. Ze zendt een vreugde en schoonheid uit die ons optilt boven de zorgen van iedere dag.
Een bloem verbergt niets van haar schoonheid, ze laat vrijuit stromen wat in haar is, vanuit de diepte, ze laat het iedereen zien en maakt hierin geen onderscheid. Dat maakt een bloem vrijgevig.
De tederheid en zachtheid van een bloem vult ons met vreugde, ze straalt altijd geluk uit.
En gelukkig is degene die de echte en verfijnde kwaliteiten van de bloem kan gaan leven.

Een bewuste relatie met bloemen kan ons helpen om een diepe verbinding met het goddelijke te ervaren. Een bloem drukt een hoger bewustzijn uit via stilte en schoonheid.
Zonder voorkeuren, zonder afwijzingen straalt ze als een glimlach van goddelijke liefde.

Bloemen zijn heel ontvankelijk en ze zijn gelukkig als je ze lief hebt. Bloemen leren ons de schoonheid van stilte. Bloemen zijn de manifestatie van de psyche in  het plantenrijk. Liefde voor bloemen is een waardevolle steun om je eigen geestelijke verbinding te vinden. De psyche van de bloem is een gebed zonder woorden. We kunnen onszelf openen voor de diepe invloed van bloemen gewoon door ze lief te hebben.
(geïnspireerd door De Moeder en Sri Aurobindo – Bloemen en hun boodschappen)


Datum nog niet bekend
Ontmoeting en samen zijn brengt vreugde!
Nostalgisch tafelen - aanschuiven aan de eettafel
méér dan lekker eten ...!
Nieuwe contacten, gezelligheid, waardevolle uitwisselingen, delen met elkaar...
Gezond, verantwoord, zoveel mogelijk biologisch, seizoensgebonden, deze vegetarische maaltijd (3 gangen), met liefde bereid. En tijdens de afwas ontstaan vaak de beste gesprekken! max. 13 deelnemers.
Zie Agenda


 


Wil je spreker van een themabijeenkomst van Goudsbloem zijn, schroom niet en laat het ons weten. Wij regelen de organisatorische kant met je. Eerlijk zullen we delen...!
Opzet van onze bijeenkomsten is dat er kennis over 'levenskracht uit de vrije natuur' (in de breedste zin van het woord) wordt gedeeld.


'Goudsbloem' is de groene tak van

Ontmoetingsplek in huiselijke sfeer !
Meditatie avonden - filmavonden
Voor data en info zie

Goldenlightcenter.nl


Goudsbloem biedt bijeenkomsten aan met uiteenlopende onderwerpen, waarbij levens- en geneeskracht uit de vrije natuur en de toepasbaarheid ervan voor ons als mens centraal staan. Elkaar inspireren, kennis verwerven en delen, samen doen herleven van oude gebruiken in een hedendaagse vorm.
Middagen van samenkomst zijn vooral praktisch van opzet en brengen informatie waar je direct wat mee kunt. De kennis en kunde die je opdoet kun je weer delen in je eigen kring, ‘pay it forward’.

De bijeenkomsten hebben een open karakter, met ruimte voor inbreng vanuit de groep, deelname per keer mogelijk, zonder vaste verplichting. Voor data en meer info zie Agenda

Goudsbloem, een uitstraling van levenskracht en natuurlijke verbondenheid!

 

 

- Levenskracht uit de vrije natuur - Oirsbeek ccccccccomhoog